Waterproject
Zonne-energie project
Afvalproject
Voedselproject
Medische faciliteiten
Ambachtscentrum
Jongerenproject
Khampagarh klooster
‘Dharma’ onderwijs
Tso Pema

Voedselproject

Bijna de helft van Tashi Jong is monnik. Het is lastig voor de monniken om inkomsten bij elkaar te krijgen om zichzelf te kunnen onderhouden. Met zo een groot aantal monniken en telkens nieuwe ‘aanwas’ is dit een moeilijke opgave. Er wordt namelijk nog steeds door arme gezinnen een beroep gedaan op de kloosters door kinderen aan hun ‘af te staan’. Ook vangen de monniken weeskinderen op. En met name de jonge monniken die net van huis komen, zijn vaak enigszins ondervoed.

Project:

Allereerst willen wij het klooster financiële steun gaan geven, zodat zij in deze last al worden ontzien. Daarnaast is het goed om niet alleen directe hulp te bieden, maar zal er dan ook op termijn gezocht moeten worden naar een structurele aanpak en oplossing voor deze problematiek. Gedacht kan worden aan een project voor het zelf verbouwen van groenten e.d.

Continuïteit:

Zoals al omschreven moet hier nog verder over nagedacht worden. In het huidige projectvoorstel is het zaak voor het bestuur om een continuïteit aan financiële middelen ter beschikking te stellen.