Waterproject
Zonne-energie project
Afvalproject
Voedselproject
Medische faciliteiten
Ambachtscentrum
Jongerenproject
Khampagarh klooster
‘Dharma’ onderwijs
Tso Pema

Medische Faciliteiten

Aanleiding:

Tashi Jong heeft een ‘health centre’. De naam van het centrum of dokterspost is: Khampagarh Health Center. In het begin werd de dokterspost beheerd door de monastery. Later is het overgenomen door het zorgstelsel uit Dharamsala. De dokterspost wordt door 2 verplegers bemand en één keer per week is er een arts aanwezig. Zij verlenen alle basis medische hulp, zo hebben zij patiënten consult, prenatale zorg, vaccinaties voor kinderen onder 5 jaar, verder verzamelen zij gezondheidsgegevens en geven zo nu en dan gezondheidslessen aan de bewoners van het dorp. Ernstig zieken sturen zij door naar de stad. Ook zijn er medicijnen te verkrijgen: ‘westerse medicijnen’.

Project:

Al met al is er een redelijke medische basisvoorziening in Tashi Jong, maar aangezien de afstand naar de stad groot is (zo’n 2 en een half uur rijden naar Dharamsala) en het aantal inwoners flink is toegenomen, zou het beter zijn om de dokterspost uit te breiden (qua voorzieningen en medische behandelingen). Zo wil de stichting vooral beginnen met het aantrekken van een vrijwillige arts en verpleegkundige. Dit project moet nog verder uitgewerkt worden. Zo zou er een inventarisatie gemaakt kunnen worden van wat er zoal nodig is.

ContinuÏteit:

Gezien het feit dat de dokterspost momenteel bemand wordt door verplegers die uit Dharamsala komen zou er contact gelegd kunnen worden met de lokale organisaties