De naam 'Kunphen' komt van het Tibetaanse 'Kun la phen pa', letterlijk: 'alle bewuste wezens terzijde staan'.

Doel van de stichting

De Stichting Kunphen wil de leefomstandigheden en zelfredzaamheid van mens en dier bevorderen en het kennisniveau van mensen op spiritueel gebied vergroten.

Concreet richt de Stichting zich nu allereerst op het verbeteren van de leefomstandigheden in Tashi Jong, een dorp van Tibetanen in India. Het doel hebben we breder verwoord, omdat we niet uitsluiten dat we op termijn ook op andere plekken projecten kunnen opzetten. En naast mensen ook dieren kunnen helpen. Naast het voorzien in basisvoorzieningen en het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen vinden wij het van groot belang dat mensen zich spiritueel kunnen ontwikkelen als ze daar behoefte aan hebben. De transformatie van het individu draagt bij aan het universeel bewustzijn, zodat zorg voor elkaar, de dieren en de aarde als geheel niet alleen een streven is van ideël stichtingen maar een algemeen begrip wordt.

De Stichting is in 2009 opgezet door Geleg Tsering. Het RSIN nummer van de Stichting is 821378168 . RSIN is het `Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer´(fiscaal nummer).