Hoe de stichting Kunphen tot stand kwam

Geleg Tsering is de initiatiefnemer van de stichting Kunphen. Hij is geboren in het dorp Tashi Jong in de Indiase Himalaya ten noorden van New Delhi. Geleg is van Tibetaanse herkomst. In 1959 vluchtte zijn moeder met andere Tibetanen uit Kham Nangchen in het oosten van Tibet toen dat door communistisch China werd geannexeerd. Alle Tibetanen in Tashi Jong, zowel monniken als leken, zijn vluchtelingen. Hun geestelijk leider is Zijne Eminentie de achtste en negende Khamtrul Rinpoche, reïncarnaties van een hoge lama. Traditioneel krijgen Tibetanen hun naam bij wijze van zegen van hun geëerde lama. Zo ook Geleg. Hij kreeg zijn naam van de achtste Khamtrul Rinpoche. 'Geleg' betekent 'geluk' en 'Tsering' 'een lang leven'.

Geleg Tsering is de initiatiefnemer van de stichting Kunphen. Hij is geboren in het dorp Tashi Jong in de Indiase Himalaya ten noorden van New Delhi. Geleg is van Tibetaanse herkomst. In 1959 vluchtte zijn moeder met andere Tibetanen uit Kham Nangchen in het oosten van Tibet toen dat door communistisch China werd geannexeerd. Alle Tibetanen in Tashi Jong, zowel monniken als leken, zijn vluchtelingen. Hun geestelijk leider is Zijne Eminentie de achtste en negende Khamtrul Rinpoche, reïncarnaties van een hoge lama. Traditioneel krijgen Tibetanen hun naam bij wijze van zegen van hun geëerde lama. Zo ook Geleg. Hij kreeg zijn naam van de achtste Khamtrul Rinpoche. ‘Geleg’ betekent ‘geluk’ en ‘Tsering’ ‘een lang leven’.

In 1990 kwam Geleg Tsering naar Nederland. Zijn gemeenschap leed onder drinkwaterschaarste en problemen met hygiëne, gezondheidszorg en scholing – problemen die zich bij zijn latere bezoeken aan Tashi Jong steeds opnieuw aan Geleg opdrongen. Hij trok zich dat aan en besloot dat hij zijn mede-Tibetanen moest helpen. De gemeenschap heeft geen eigen bronnen van inkomsten en is afhankelijk van Indiase en buitenlandse hulp. Vluchtelingen in India hebben het zwaar.

Geleg besloot een stichting in het leven te roepen waarmee hij, samen met andere vrijwilligers, de problemen van Tibetaanse leken en de monniken van het klooster van Tashi Jong kan aanpakken om hun leed te verzachten. Daarnaast wil hij met toekomstige projecten de gemeenschap helpen zijn traditie, cultuur, kunst, vakmanschap en de unieke Boeddha dharma- en lama-dansen van Tashi Jong te behouden, omdat die daarmee op zijn beurt iets kan beteken voor anderen.

Samen met andere toegewijde vrijwilligers richtte Geleg de stichting Kunphen op. De naam ‘Kunphen’ komt van het Tibetaanse ‘Kun la phen pa’, letterlijk: ‘alle bewuste wezens terzijde staan’. Kunphen is een politiek neutrale organisatie zonder winstoogmerk. Kunphen is voor zijn succes afhankelijk van uw steun, uw giften en uw hulp. Wat uw vaardigheden en talenten ook zijn, u bent van harte welkom. Meld u door ons een e-mail te sturen of via bijgaand formulier bij en wij nodigen u uit voor een gesprek.

Onze website schetst verschillende projecten die wij in de toekomst hopen te realiseren. Het meest urgente probleem van Tashi Jong is het gebrek aan drinkwater. Ons plan voor een put kan dat probleem oplossen. Een financiële bijdrage van individuen en bedrijven daarvoor is zeer welkom.

De stichting Kunphen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34361601 en als ANBI (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’) aangemerkt door de Nederlandse belastingdienst, zodat giften aan Kunphen aftrekbaar zijn. Op het ogenblik is Kunphen alleen in Nederland geregistreerd. Later hopen we dat ook in andere landen te doen.

Met zijn vele activiteiten steunt Kunphen het behoud van het culturele en spirituele erfgoed van Tibet. De stichting verzorgt de internationale scholingsprogramma’s van Zijne Eminentie de negende Khamtrul Rinpoche, yogi’s en lama’s van het Tashi Jong-klooster, die mensen een waardevolle mogelijkheid bieden hun Dharma te volgen. Ook zo helpt Kunphen Tibetaanse vluchtelingen en anderen, zowel in India, Nepal en Tibet als elders.

Namens de monniken, yogi’s en leken van Tashi Jong danken wij u bij voorbaat voor uw steun en uw giften die wij opdragen aan het welzijn van alle bewuste wezens.

Meer over stichting Kunphen

Stichting Kunphen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen.

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting Kunphen, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer

:

RSIN:821378168

Contactgegevens

:

Bezoekadres:
Albardagracht 68
1067 DZ
Amsterdam
Nederland

Nederlands Postadres:
Albardagracht 68
1067 DZ
Amsterdam
Nederland

Nederlands Contact:
Klik hier voor contactinformatie

Bestuur

:

Voorzitter: Geleg Tsering
Secretaris : Yvonne van Remmen
Penningmeester : Marcel van der Linde

Beleidsplan

:

Hier verwijzen we naar de verschillende lopende projecten.

Doelstelling

:

De omschrijving van de doelstelling vindt u hier.

Beloningsbeleid

:

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen beloning

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

:

Een Fotoreportage van het waterproject vindt u hier.

Financiële verantwoording

:

Wordt per project toegelicht. Zie hier.

Jaarverslag 2013

:

Bekijkt u hier het PDF bestand.

Jaarverslag 2012

:

Bekijkt u hier het PDF bestand.

ANBI verklaring

:

Zie alhier de ANBI verklaring van stichting Kunphen.